Tyvärr kan vi inte bygga detta hus i Enköping som tänkt var.

ENA hade fått positivt förhandsbesked från Stadsbyggnadschefen och Stadsarkitekten.
Båda tyckte det var ett trevligt hus och bostäder som verkligen behövs. Huset var färdigprojekterat
och tomten inköpt när kommunen ändrade sig och via ordföranden i byggnadsnämnden
sa att huset var för stort och för högt, det var olämpligt, och bygglov skulle nekas.

Det känns mycket tråkigt att inte kunna bygga det trevliga huset.
Efterfrågan på denna sorts bostäder +50 är stor och dessutom vill många inte sätta sig i skuld utan efterfrågar just hyreslägenheter.

 

Dessa hus på kvarteret bredvid respektive närmare torget har tydligen inte varit för stora och höga.