Baltikum, Estland, Lettland och Litauen, våra tre grannländer på andra sidan Östersjön har på bara ett tjugotal år gått från förfall, misär och kommunistisk diktatur till att bli Europas mest dynamiska ekonomier, demokratiska föredömen med miljö och delaktighet i frontlinjen. Behoven och motivationen är fortfarande mycket stora, sedan gammalt finns nära och goda kontakter mellan Sverige och de Baltiska länderna. Alla tre länder ger goda villkor för företagande och nyskapande. Vi deltar i Baltikums utveckling som delägare i ett antal lokala företag. Våra största investeringar är i byggföretaget Eesti Ehitus, den integrerade konfektions-kedjan Baltika samt läkemedels-företaget Grindex. ENA följer nära den även för oss viktiga utvecklingen i östeuropas f.d. planekonomiskt styrda länder.