ENA, AB Enabygden förvaltning
, är ett privat bolag som startades
i Enköping 1973. Bolaget har i ca 40 år utvecklat, byggt och
renoverat hyreshus i Enköping, Gävle och Uppsala.
ENA är alltid långsiktig i sitt ägande.På senare år har bolaget satsat på boende i hus med god säkerhet
och god tillgänglighet belägna på gröna och centrala lägen,
så kallat + 50 boende.


En satsning på ägande i svenska noterade utvecklingsbolag har
fått allt större betydelse och har tagit allt större del av
bolagets aktiviteter. Även i stora börsnoterade
fastighetsbolag sker investeringar.


Dynamiska Östeuropeiska ekonomier har på senare år blivit
ett affärsområde för investeringar i de branscher, bygg och
detaljhandel, där vi har lång erfarenhet.