ENA äger aktier i ett antal offentligt noterade svenska företag. Ett speciellt intresse ägnas de företag som är i en expansionsfas och som behöver få utveckling och expansionen finansierad. Dessutom innehar ENA aktier i bolag som genom verksamhetsinriktning och soliditet ger långsiktig stabilitet. Vårt största innehav är en betydande post aktier i Investor. Detta innehav ger oss även en stabilitet och trygghet. Aktieinnehavet i Investor ger oss även en nära kunskap om hur Sveriges äldsta och framgångsrikaste investment-bolag bedriver sitt arbete med utvecklingsföretag. I börsnoterade fastighetsbolaget Fabege som äger kommersiella hyreshus i centrala Stockholm innehar ENA en stor aktiepost.