Utvecklingsbolag Sverige

ENA äger aktier i ett antal offentligt noterade svenska företag. Ett speciellt intresse ägnas de företag som är i en expansionsfas och som behöver få utveckling och expansionen finansierad. ​

Dessutom innehar ENA aktier i bolag som genom verksamhetsinriktning och soliditet ger långsiktig stabilitet. Vårt största innehav är en betydande post aktier i Investor. Detta innehav ger oss även en stabilitet och trygghet. Aktieinnehavet i Investor ger oss även en nära kunskap om hur Sveriges äldsta och framgångsrikaste investment-bolag bedriver sitt arbete med utvecklingsföretag. I börsnoterade fastighetsbolaget Fabege som äger kommersiella hyreshus i centrala Stockholm innehar ENA en stor aktiepost.

Utvecklingsbolag Baltikum

Baltikum, Estland, Lettland och Litauen, våra tre grannländer på andra sidan Östersjön har sedan Sovjetunionens kollaps gått från förfall, misär och kommunistisk diktatur till att bli Europas mest dynamiska ekonomier, demokratiska föredömen med miljö och delaktighet i frontlinjen.

Behoven och motivationen är fortfarande mycket stora, sedan gammalt finns nära och goda kontakter mellan Sverige och de Baltiska länderna. Alla tre länder ger goda villkor för företagande och nyskapande. Vi deltar i Baltikums utveckling som delägare i ett antal lokala företag. Våra största investeringar är i byggföretaget Eesti Ehitus, fastighets och handelsföretaget Tallinna Kaubamaja samt läkemedels-företaget Grindex. ENA följer nära den även för oss viktiga utvecklingen i östeuropas f.d. planekonomiskt styrda länder.

Utvecklingsbolag Baltikum

Baltikum, Estland, Lettland och Litauen, våra tre grannländer på andra sidan Östersjön har på bara ett tjugotal år gått från förfall, misär och kommunistisk diktatur till att bli Europas mest dynamiska ekonomier, demokratiska föredömen med miljö och delaktighet i frontlinjen.

Behoven och motivationen är fortfarande mycket stora, sedan gammalt finns nära och goda kontakter mellan Sverige och de Baltiska länderna. Alla tre länder ger goda villkor för företagande och nyskapande. Vi deltar i Baltikums utveckling som delägare i ett antal lokala företag. Våra största investeringar är i byggföretaget Eesti Ehitus, den integrerade konfektions-kedjan Baltika samt läkemedels-företaget Grindex. ENA följer nära den även för oss viktiga utvecklingen i östeuropas f.d. planekonomiskt styrda länder.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK